Vilkår og betingelser

Lezzy.dk er ejet, drevet og vedligeholdt af:

Appinvent.dk

Tåsingegade 29

2100 København ø

CVR: 37631035

 

Disse vilkår og betingelser (“Aftale”) indeholder de generelle vilkår og betingelser for din brug af webstedet Lezzy.dk (“Websted” eller “Service”) og ethvert af dets relaterede produkter og tjenester (samlet kaldet “Tjenester”). Denne Aftale er juridisk bindende mellem dig (“Bruger”, “dig” eller “din”) og Appinvent.dk (“Appinvent.dk”, “vi”, “os” eller “vores”). Ved at få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale. Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed til denne aftale, i hvilket tilfælde udtrykkene “bruger”, “dig” eller “din” henviser til til en sådan enhed. Hvis du ikke har en sådan autoritet, eller hvis du ikke er enig i vilkårene i denne aftale, skal du ikke acceptere denne aftale og muligvis ikke få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne. Du anerkender, at denne aftale er en kontrakt mellem dig og Appinvent.dk, selvom den er elektronisk og ikke er fysisk underskrevet af dig, og den regulerer din brug af webstedet og tjenesterne.

Konti og medlemskab

Du skal være mindst 18 år for at bruge webstedet og tjenesterne. Ved at bruge webstedet og tjenesterne og ved at acceptere denne aftale garanterer og erklærer du, at du er mindst 18 år gammel. Hvis du opretter en konto på webstedet, er du ansvarlig for at opretholde sikkerheden på din konto, og du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under kontoen, og alle andre handlinger, der træffes i forbindelse med den. Vi kan, men har ingen forpligtelse til, at overvåge og gennemgå nye konti, før du kan logge ind og begynde at bruge tjenesterne. At give falske kontaktoplysninger af enhver art kan resultere i afslutning af din konto. Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto eller andre sikkerhedsbrud. Vi er ikke ansvarlige for handlinger eller undladelser fra dig, herunder eventuelle skader af nogen art som følge af sådanne handlinger eller undladelser. Vi kan suspendere, deaktivere eller slette din konto (eller en hvilken som helst del deraf), hvis vi finder ud af, at du har overtrådt nogen bestemmelse i denne aftale, eller at din adfærd eller indhold vil have tendens til at skade vores omdømme og goodwill. Hvis vi sletter din konto af ovenstående grunde, kan du muligvis ikke tilmelde dig vores tjenester igen. Vi kan muligvis blokere din e-mail-adresse og internetprotokoladresse for at forhindre yderligere registrering.

Brugerindhold

Vi ejer ikke nogen data, information eller materiale (samlet, “Indhold”), som du sender på webstedet under brugen af ​​tjenesten. Du har eneansvar for nøjagtigheden, kvaliteten, integriteten, lovligheden, pålideligheden, hensigtsmæssigheden og intellektuelle ejendomsret eller retten til brug af alt indsendt indhold. Vi kan, men har ingen forpligtelse til, at overvåge og gennemse indholdet på webstedet, der er indsendt eller oprettet ved hjælp af vores tjenester af dig. Du giver os tilladelse til at få adgang til, kopiere, distribuere, gemme, transmittere, omformatere, vise og udføre indholdet af din brugerkonto udelukkende efter behov med det formål at levere tjenesterne til dig. Uden at begrænse nogen af ​​disse repræsentationer eller garantier har vi ret, men ikke forpligtelsen, til efter eget skøn at afvise eller fjerne ethvert indhold, der efter vores rimelige mening er i strid med nogen af ​​vores politikker eller på nogen måde er skadeligt eller anstødeligt. Medmindre det specifikt er tilladt af dig, giver din brug af webstedet og tjenester os ikke licensen til at bruge, reproducere, tilpasse, ændre, offentliggøre eller distribuere det indhold, du har oprettet eller gemt på din brugerkonto til kommerciel, markedsføring eller lignende formål.

Pornografisk indhold

Vær opmærksom på, at der kan være pornografisk indhold på webstedet. Hvor der er pornografisk eller voksenindhold, kan personer, der er under 18 år eller ikke har adgang til sådant indhold i henhold til lovgivningen i enhver gældende jurisdiktion, ikke få adgang til sådant indhold. Hvis vi opdager, at nogen under 18 år søger at gennemføre en transaktion gennem tjenesterne, vil vi kræve verificeret forældres samtykke i overensstemmelse med Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (“COPPA”).

Fakturering og betalinger

Du betaler alle gebyrer eller opkrævninger til din konto i overensstemmelse med de gebyrer, opkrævnings- og faktureringsbetingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor et gebyr eller opkrævning skal betales. Hvor tjenester tilbydes på en gratis prøvebasis, kan betaling kræves efter den gratis prøveperiode udløber, og ikke når du indtaster dine faktureringsoplysninger (som muligvis kræves inden påbegyndelsen af ​​den gratis prøveperiode). Hvis automatisk fornyelse er aktiveret for de tjenester, du har abonneret på, vil du blive opkrævet automatisk i overensstemmelse med den periode, du valgte. Hvis dit køb efter vores vurdering udgør en højrisikotransaktion, vil vi kræve, at du giver os en kopi af din gyldige myndighedsudstedte billedidentifikation og muligvis en kopi af en nylig kontoudtog for det anvendte kredit- eller betalingskort til købet. Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre produkter og produktpriser. Vi forbeholder os også ret til at afvise enhver ordre, du placerer hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere købte mængder pr. Person, pr. Husstand eller pr. Ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer, der placeres af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og / eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og / eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi foretager en ændring eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mail og / eller faktureringsadresse / telefonnummer, der blev angivet på det tidspunkt, hvor ordren blev foretaget.

Nøjagtighed af oplysninger

Lejlighedsvis kan der være oplysninger på hjemmesiden, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan relateres til kampagner og tilbud. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger på webstedet eller tjenesterne er unøjagtige når som helst uden forudgående varsel (inklusive efter at du har afgivet din ordre). Vi forpligter os ikke til at opdatere, ændre eller afklare oplysninger på webstedet, herunder uden begrænsning prisoplysninger, undtagen som krævet af loven. Ingen specificeret opdatering eller opdateringsdato anvendt på webstedet skal tages for at indikere, at alle oplysninger på webstedet eller tjenesterne er blevet ændret eller opdateret.

Backup

Vi udfører regelmæssig sikkerhedskopiering af webstedet og dets indhold og vil gøre vores bedste for at sikre fuldstændighed og nøjagtighed af disse sikkerhedskopier. I tilfælde af hardwarefejl eller datatab vil vi gendanne sikkerhedskopier automatisk for at minimere påvirkningen og nedetid.

Annoncer

Under din brug af webstedet og tjenesterne kan du indgå korrespondance med eller deltage i kampagner af annoncører eller sponsorer, der viser deres varer eller tjenester gennem webstedet og tjenesterne. Enhver sådan aktivitet og vilkår, betingelser, garantier eller repræsentationer, der er forbundet med en sådan aktivitet, er udelukkende mellem dig og den relevante tredjepart. Vi har intet ansvar, forpligtelse eller ansvar for sådan korrespondance, køb eller forfremmelse mellem dig og en sådan tredjepart.

Links til andre ressourcer

Selvom webstedet og tjenesterne kan linke til andre ressourcer (såsom websteder, mobilapplikationer osv.), Antyder vi ikke direkte eller indirekte nogen godkendelse, tilknytning, sponsorering, godkendelse eller tilknytning til nogen tilknyttet ressource, medmindre andet specifikt er angivet heri. Nogle af linkene på webstedet kan være “tilknyttede links”. Det betyder, at hvis du klikker på linket og køber en vare, modtager Appinvent.dk en tilknyttet kommission. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbud fra virksomheder eller enkeltpersoner eller indholdet af deres ressourcer. Vi påtager os intet ansvar eller ansvar for handlinger, produkter, tjenester og indhold fra andre tredjeparter. Du bør nøje gennemgå juridiske erklæringer og andre betingelser for brug af enhver ressource, som du får adgang til via et link på webstedet og tjenesterne. Dit link til andre ressourcer uden for stedet er på egen risiko.

Forbudte anvendelser

Ud over andre vilkår som beskrevet i aftalen er det forbudt at bruge hjemmesiden og tjenesterne eller indholdet: (a) til ethvert ulovligt formål; (b) at bede andre om at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige regler, regler, love eller lokale forordninger; (d) at krænke eller krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres immaterielle rettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, ærekrænke, bagvaskelse, skræmme eller diskriminere på baggrund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger (g) at uploade eller transmittere vira eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan bruges på nogen måde, der påvirker funktionaliteten eller driften af ​​webstedet og tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller Internettet; (h) at spam, phish, pharm, spider, crawl eller skrabe; (i) til ethvert uanstændigt eller umoralsk formål; eller (j) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne på webstedet og tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller internettet. Vi forbeholder os ret til at blokere din brug af webstedet og tjenesterne for overtrædelse af nogen af ​​de forbudte anvendelser.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

“Intellektuel ejendomsret” betyder alle nuværende og fremtidige rettigheder tildelt ved lov, almindelig lov eller egenkapital i eller i relation til ophavsret og beslægtede rettigheder, varemærker, mønstre, patenter, opfindelser, goodwill og retten til at sagsøge for aflevering, rettigheder til opfindelser, brugsrettigheder og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, i hvert tilfælde hvad enten det er registreret eller uregistreret og inklusive alle ansøgninger og rettigheder til at ansøge om og blive tildelt, rettigheder til at kræve prioritet fra sådanne rettigheder og alle lignende eller ækvivalente rettigheder eller former for beskyttelse og andre resultater af intellektuel aktivitet, der eksisterer eller vil eksistere nu eller i fremtiden i nogen del af verden. Denne aftale overdrager ikke dig intellektuel ejendom, der ejes af Appinvent.dk eller tredjeparter, og alle rettigheder, titler og interesser i og til sådan ejendom forbliver (som mellem parterne) udelukkende hos Appinvent.dk. Alle varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med webstedet og tjenesterne, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Appinvent.dk eller dets licensgivere. Andre varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med websitet og tjenester, kan være varemærker tilhørende andre tredjeparter. Din brug af webstedet og tjenester giver dig ingen ret eller licens til at reproducere eller på anden måde bruge nogen af ​​Appinvent.dk eller tredjeparts varemærker.

Ansvarsfraskrivelse

Du accepterer, at en sådan service leveres på en “som den er” og “som tilgængelig” basis, og at din brug af webstedet og tjenester udelukkende er på egen risiko. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder men ikke begrænset til de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Vi giver ingen garanti for, at tjenesterne opfylder dine krav, eller at tjenesten vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri; Vi giver heller ingen garanti for de resultater, der kan opnås ved brug af Tjenesten, eller med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af ​​oplysninger, der er opnået gennem Tjenesten, eller som mangler i Tjenesten vil blive rettet. Du forstår og accepterer, at alt materiale og / eller data, der downloades eller på anden måde er opnået ved brug af Tjenesten, sker efter eget skøn og risiko, og at du er eneansvarlig for enhver skade eller tab af data, der skyldes download af sådant materiale. og / eller data. Vi giver ingen garanti for varer eller tjenester købt eller opnået gennem tjenesten eller transaktioner indgået via tjenesten, medmindre andet er angivet. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, som du har fået fra os eller gennem tjenesten, skaber nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er givet heri.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløse og holde Appinvent.dk og dets tilknyttede selskaber, direktører, medarbejdere, medarbejdere, agenter, leverandører og licensgivere uskadelige fra og mod ethvert ansvar, tab, skader eller omkostninger, herunder rimelige advokatsalær, der opstår i forbindelse med eller som følge af eventuelle påstande, krav, handlinger, tvister eller krav fra tredjepart, der gøres gældende over for nogen af dem som følge af eller relateret til dit indhold, din brug af webstedet og tjenesterne eller enhver forsætlig forseelse fra din side.

Anvisninger

Du må ikke overdrage, videresælge, underlicensere eller på anden måde overføre eller delegere nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil, helt eller delvist, uden vores forudgående skriftlige samtykke, hvilket samtykke er efter vores eget skøn og uden forpligtelse; en sådan overdragelse eller overførsel er ugyldig. Vi står frit til at overdrage nogen af dens rettigheder eller forpligtelser herunder, helt eller delvist, til enhver tredjepart som en del af salget af hele eller i det væsentlige alle dets aktiver eller aktier eller som en del af en fusion.

Opdateringer og ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre og opdatere denne aftale eller dens vilkår, der vedrører webstedet og tjenesterne til enhver tid, med virkning efter offentliggørelse af en opdateret version af denne aftale på webstedet. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side. Fortsat brug af webstedet og tjenester efter sådanne ændringer udgør dit samtykke til sådanne ændringer.

Accept af disse vilkår

Du anerkender, at du har læst denne Aftale og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne accepterer du at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne aftale, er du ikke autoriseret til at få adgang til eller bruge webstedet og tjenesterne.

Kontakt os

Hvis du vil kontakte os for at forstå mere om denne aftale eller ønsker at kontakte os angående ethvert spørgsmål i forbindelse med den, kan du sende en e-mail til lezzy@lezzy.dk

Dette dokument blev sidst opdateret den 1. august 2022