Privatlivspolitik
for

Medlemmer, Besøgende på hjemmeside, Privatkunder, Samarbejdspartnere, Modtagere af nyhedsbreve
Relateret til brugen af Lezzy.dk.

 

Firmaet bag Lezzy.dk er

Appinvent.dk
Tåsingegade 29, 2100 køenhavn ø
2100 København ø
Danmark

CVR: 37631035

Efterfølgende benævnt Appinvent.dk

 

Version 
Denne version er senest opdateret den 1. august 2022

 

Privatlivspolitik for Lezzy.dk

Som led i vores forretning indsamler og behandler Appinvent.dk visse personoplysninger til brug for vores proces med at drive vores community specifikt relateret til de følgende personer: 

Proces Community-kundedata

 • Medlemmer
 • Besøgende på hjemmeside
 • Privatkunder
 • Samarbejdspartnere
 • Modtagere af nyhedsbreve

Denne politik beskriver hvorledes Appinvent.dk indsamler personoplysninger, til hvilket formål disse personoplysninger bliver anvendt samt hvorledes Appinvent.dk behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende Appinvent.dk’s persondatabehandling. Såfremt du som Medlemmer, Besøgende på hjemmeside, Privatkunder, Samarbejdspartnere, Modtagere af nyhedsbreve har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen / GDPR bedes du kontakte Appinvent.dk ved hjælp af kontaktinformation nederst i denne politik. Du kan ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne privatlivspolitik.

 

Indsamling af data

Appinvent.dk indsamler persondata relateret til Medlemmer, Besøgende på hjemmeside, Privatkunder, Samarbejdspartnere, Modtagere af nyhedsbreve. Disse personoplysninger er kategoriseret som:

For Medlemmer

 • E-mail adresse
 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon)
 • Lokations data
 • Betalingsoplysninger såsom kreditkortoplysninger, bankoplysninger osv.
 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon)
 • Billeder
 • Seksuel orientering
 • Sexliv
 • Alt andet materiale, du villigt sender til os, såsom artikler, billeder, feedback osv.

 

For Besøgende på hjemmeside (Ikke logget ind, uden konto)

 •  

 

For Privatkunder

 • E-mail adresse
 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon)
 • Betalingsoplysninger såsom kreditkortoplysninger, bankoplysninger osv.
 • Lokations data
 • Billeder
 • Seksuel orientering
 • Sexliv
 • Alt andet materiale, du villigt sender til os, såsom artikler, billeder, feedback osv.

 

For Samarbejdspartnere

 • E-mail adresse
 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon)
 • Lokations data
 • Billeder

       

For Modtagere af nyhedsbreve

 • E-mail adresse
 • Kontaktoplysninger (navn)

Appinvent.dk indsamler data direkte fra den registrerede person via:  Email, online formulare, Google Analytic, Mailchimp.

Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage.

Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de personoplysninger, som er omfattet af samtykket.

Appinvent.dk indsamler ligeledes data indirekte fra forretningsforbindelser og andre eksterne kilder. Oplysninger som er indsamlet fra andre end den registrerede/dig er:

For Medlemmer

 • IP adresse

For Besøgende på hjemmeside

 • IP adresse

For Privatkunder

 • IP adresse

For Samarbejdspartnere

 • IP adresse

For Modtagere af nyhedsbreve

 • IP adresse

Appinvent.dk indsamler data fra følgende kilder:

For Medlemmer

 •  Google Analytic

For Besøgende på hjemmeside

 • Google Analytic

For Privatkunder

 •  Google Analytic

For Samarbejdspartnere

 •  Google Analytic

For Modtagere af nyhedsbreve

 •  Google Analytic

 

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Appinvent.dk indsamler og behandler personoplysninger med henblik på;

 For at gøre tjenesterne tilgængelige for dig eller for at opfylde en juridisk forpligtelse er vi nødt til at indsamle og bruge visse personlige oplysninger. Hvis du ikke giver de oplysninger, vi beder om, kan vi muligvis ikke give dig de ønskede produkter eller tjenester. Nogle af de oplysninger, vi indsamler, kommer direkte fra dig via tjenesterne. Vi kan dog også indsamle personlige oplysninger om dig fra andre kilder. Enhver af de oplysninger, vi indsamler fra dig, kan bruges til følgende formål:

– Opret og administrer brugerkonti

– Opfylde og administrer ordrer

– Lever produkter eller tjenester

– Forbedre produkter og tjenester

– Send marketing og reklamekommunikation

– Lever målrettet reklame

– Beskyt mod misbrug og ondsindede brugere

– Besvare juridiske anmodninger og forhindre skade

– Køre og betjene tjenesterne.

Behandling af dine personlige oplysninger afhænger af, hvordan du interagerer med tjenesterne, hvor du er placeret i verden, og hvis et af følgende gælder: (i) du har givet dit samtykke til et eller flere specifikke formål; dette gælder dog ikke, når behandling af personlige oplysninger er underlagt California Consumer Privacy Act eller europæisk databeskyttelseslov; (ii) tilvejebringelse af information er nødvendig for opfyldelsen af ​​en aftale med dig og / eller for eventuelle forpligtelser derfor før kontrakt (iii) behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som du er underlagt (iv) behandling er relateret til en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller i udøvelsen af ​​officiel myndighed, der er tillagt os; (v) behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af os eller af en tredjepart.

 

Såfremt formålet med selskabets persondatabehandling ændrer sig, vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådan ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik. 

 

Sletning af personoplysninger

Appinvent.dk behandler personoplysninger for følgende personer Medlemmer, Besøgende på hjemmeside, Privatkunder, Samarbejdspartnere, Modtagere af nyhedsbreve så længe det er relevant for det formål, hvortil data er indsamlet. Personoplysninger slettes når formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det, at personoplysninger opbevares og behandles i følgende perioder;

 

Anvendelse af databehandlere

Appinvent.dk anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. Sådanne “data processors” behandler udelukkende data i henhold til instruks fra Appinvent.dk. Appinvent.dk anvender følgende databehandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondatabehandlingen.

 • Simply.com
 • Mailchimp
 • Stripe

 

Fakturering og betalinger

 • Vi bruger tredjeparts betalingsbehandlere til at hjælpe os med at behandle dine betalingsoplysninger sikkert. Sådanne tredjepartsbehandlers brug af dine personlige oplysninger er underlagt deres respektive fortrolighedspolitikker, som måske eller måske ikke indeholder fortrolighedsbeskyttelse som beskyttende som denne politik. Vi foreslår, at du gennemgår deres respektive privatlivspolitikker.

 

Overdragelse af persondata

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives personoplysninger kun i de tilfælde hvor Appinvent.dk er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen / GDPR samt andre lande-specifikke databeskyttelseslove.

Vi sælger/overdrager ikke personfølsomme oplysninger til 3.part med henblik at, handle med dine data.

 

Rettigheder for den registrerede

I henhold til EU persondataforordningen / GDPR har den registrerede person/dig i visse rettigheder vedrørende Appinvent.dk’s indsamlede personoplysninger omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data, som Appinvent.dk opbevarer om din person.

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data, som Appinvent.dk behandler om dig.

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af personoplysninger ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine personoplysninger. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end Appinvent.dk’s formål tilsiger, eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de personoplysninger, som Appinvent.dk har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine personoplysninger overført til en anden
dataansvarlig.

Indsigelsesret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet med mindre, der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

 

Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondataforordningen / GDPR og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes personoplysninger behandles af Appinvent.dk .

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via Appinvent.dk’s kontaktperson eller DPO ved at bruge kontaktinformationen nederst i denne politik.

Appinvent.dk vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.

Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine personoplysninger til en ekstern myndighed, skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

 

Automatiske afgørelser og profilering

Appinvent.dk kan anvende de registreredes personoplysninger til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Såfremt dette er tilfældet, vil disse data være specificeret nedenfor.

De data som anvendes til automatiske afgørelser, er følgende: 

De data som opbevares og anvendes på basis af profilering, er følgende: Ingen

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatiske afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til Appinvent.dks kontaktperson jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

 

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine personoplysninger er vigtig for os. Vi følger tidssvarende standarder for at beskytte de personoplysninger, som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine personoplysninger, kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Databrud

I tilfælde af at vi bliver opmærksomme på, at sikkerheden for tjenesterne er kompromitteret, eller brugernes personlige oplysninger er videregivet til ikke-relaterede tredjeparter som et resultat af ekstern aktivitet, herunder, men ikke begrænset til, sikkerhedsangreb eller svindel, forbeholder vi os retten til træffe rimeligt passende foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, efterforskning og rapportering samt anmeldelse til og samarbejde med retshåndhævende myndigheder. I tilfælde af et databrud, vil vi gøre en rimelig indsats for at underrette berørte personer, hvis vi mener, at der er en rimelig risiko for skade for brugeren som følge af overtrædelsen, eller hvis lovgivning på anden måde kræver meddelelse. Når vi gør det, sender vi en meddelelse om tjenesterne og sender dig en e-mail.

Ændringer og rettelser

Vi forbeholder os retten til fra tid til anden at ændre denne politik eller dens vilkår vedrørende tjenesterne og vil underrette dig om væsentlige ændringer i den måde, vi behandler personlige oplysninger på. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side. Vi kan også give dig besked på andre måder efter vores skøn, f.eks. Gennem kontaktoplysninger, du har givet. Enhver opdateret version af denne politik træder i kraft straks efter offentliggørelsen af ​​den reviderede politik, medmindre andet er angivet. Din fortsatte brug af tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for den reviderede politik (eller en anden handling, der er specificeret på det tidspunkt) vil udgøre dit samtykke til disse ændringer. Vi bruger dog ikke uden dit samtykke dine personlige oplysninger på en måde, der er væsentligt anderledes end det, der blev anført på det tidspunkt, hvor dine personlige oplysninger blev indsamlet.

 

Accept af denne politik

Du anerkender, at du har læst denne politik og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at få adgang til og bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af denne politik. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne politik, er du ikke autoriseret til at få adgang til eller bruge tjenesterne.

 

 

Kontaktinformation

Appinvent.dk kontaktperson for personoplysninger

Dan Jørgensen, 
Appinvent.dk

appinvent@appinvent.dk

Appinvent.dk Data Beskyttelses Rådgiver (DPO – Data Protection Officer)

Appinvent.dk har ingen data beskyttelses rådgiver. Kontakt venligst kontaktperson for selskabets GDPR-arbejde.

Denne privatlivspolitik hænger sammen vores cookiepolitik.